İmar Formları

İmar Formları
Örnek OSB                                                                                                                                                       

 
Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu İçin İstenen Belgeler
 
Yapı Kullanma İzin Belgesi İçin İstenen Belgeler
 
Yapı Ruhsatı İçin İstenen Evraklar
 
Temel Üstü Vizesi İçin İstenen Belgeler