İmar Bilgileri

Ada Parsel
Örnek OSB                                                                                                                                                

İmar Bilgileri Açıklama
Toplam Sanayi Parseli Sayısı www.e-osb.net
Sanayi Parsellerinde TAKS (%)  
Sanayi Parsellerinde KAKS (%)  
OSB'nin Büyüklüğü (m²)  
Toplam Sanayi Alanı (m²)  
Toplam Sanayi Alanı (%)  
Toplam Hizmet ve Destek Alanı (%)  
Toplam Ortak Donatı Alanı (%)  
Toplam Terke Konu Alan (%)