Çevre Yönetim Bilgileri

 

Çevre Yönetimi
Örnek OSB                                                                                                                                                                        

Çevre Yönetimi Bilgileri Açıklama
OSB'ye ait Merkezi Atık su Arıtma Tesisi Var mı?  
Hayır ise Atıksu Arıtma İşlemi Nasıl Yapılıyor?  
Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Kapasitesi (1. Kademe m3 / gün)  
Kapasitesi (2. Kademe m3/gün)  
Kapasitesi (3. Kademe m3/gün)  
Deşarz İzin Belgesi Var mı?  
Deşarj Mesafesi  
Deşarjın Yapıldığı Yer  
Sanayi Tesislerinin Kendine Ait Ön Atıksu Arıtma Tesisi Var mı?  
Kaç Tesisin Ön Atıksu Arıtma Tesisi Var?  
Atıksu İçin Alınan Önlemler Nelerdir?  
Evsel Atık Yönetimi Var mı?  
Var ise Açıklayınız  
Proses Atık Yönetimi Var mı?  
Var ise Açıklayınız  
Tehlikeli Atık Yönetimi Var mı?  
Var ise Açıklayınız  
Ambalaj Atığı Yönetimi Var mı?  
Çevre Yönetim Birimi Var mı?  
Çevre Yönetim Sistemi Var mı?  
Çevre Yönetim Birimi Kaç Personelden Oluşuyor?  
Çevre Yönetim Birimi Personel Nitelikleri Nelerdir?  
Çevre Laboratuvarı var mı?  
ÇED Yönetmeliğine Tabi Tesis Sayısı  
ÇED Gerekli Değildir Belgesine Sahip Tesis Sayısı